Informace o zavedení normy ISO 3834- Systém managementu kvality v procesech svařování, popis a bližší informaceISO 3834- Systém managementu kvality v procesech svařování

Norma ISO 3834 dává návod k určení kontrol a zkoušek procesu svařování i hotových svařených výrobků. Svařování je klasifikováno jako zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Svařování vyžaduje průběžnou kontrolu a také musí být dodrženy stanovené postupy svařování WPS. Tato norma tvoří podklad pro prokazování shody a provádění certifikace výrobků provedených pomocí svařovacího procesu.

Norma není předpisem systému jakosti nahrazující EN ISO 9001, ale dodatečný nástroj k procesům výroby. Předpokládá se, že požadavky EN ISO 9001 jsou již zavedeny a dodržovány.

Podstatou zavedení normy ISO 3834 je zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování.

Průběh zavedení systému ISO 3834

  • požadavky zákazníka
  • odpovědnost managementu firmy (jmenovat svářečský dozor dle EN ISO 14 731)
  • management zdrojů
  • měření, analýza a zlepšování
  • výroba svařovaného výrobku
  • výrobek (kompletace, sestavení, montáž svařovaného výrobku – výstup z výrobního procesu do expedice)
  • spokojenost zákazníka

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

ERDI a.s.

ERDI a.s.
široké spektrum služeb