Informace o zavedení normy FSC® - Forest Stewardship Council, popis a bližší informace.Forest Stewardship Council (FSC®)

Mezinárodní certifikační systém Forest Stewardship Council (FSC®) vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC® je podporovat

 • environmentálně odpovědné
 • sociálně přínosné a
 • ekonomicky životaschopné

obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. Vznikl za účelem ochrany lesů po celém světě a zamezení jejich devastaci, ke které bohužel stále dochází. Držitel certifikátu s logem FSC® dokladuje konečnému spotřebiteli produktů vyrobených ze dřeva, papíru či jiných lesních produktů, že materiál pro jejich výrobu byl pořízen v lesích obhodspodařovaných k přírodě odpovědným způsobem, s ohledem na sociální podmínky pracovníků, místní obyvatelstvo a legalitu těženého dřeva.

Výrobky z certifikovaných lesů prochází přes řetězec těžebních, zpracovatelských, výrobních a obchodních subjektů, než se dostanou ke konečnému zákazníkovi. Je proto nutno sledovat tok suroviny, aby byl původ dřeva prokazatelný. To se nazývá zpracovatelský řetězec (CoC).

Pro koho je certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů CoC založená na systému FSC® určena

Certifikace zpracovatelského řetězce je posudek od nezávislého, kvalifikovaného a akreditovaného orgánu. Aby byl původ dřeva ve výrobku dokladovatelný, musí mít certifikát všichni zpracovatelé, výrobci a obchodníci, kteří s ním přijdou do styku.

Certifikace CoC je tak určena zpracovatelům, obchodníkům, distributorům dřeva, papíru, případně dalších lesních produktů. Díky tomu, že se jedná o doklad o původu, navazuje certifikát FSC® CoC na majitele a lesní hospodáře, kteří jsou certifikováni v rámci FSC® certifikace lesů podle moderních důsledných ekologických, sociálních a ekonomických požadavků na lesní hospodaření.

Přínos z certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů CoC založené na systému FSC®

 • Zlepšení vnitřního chodu firmy a jejích procesů
 • Možnosti užívání loga FSC na výrobcích, jejich obalech a firemních dokumentech
 • Zlepšení odbytu výrobků
 • Posílení pozitivní image firmy a její důvěryhodnosti
 • Zveřejnění Vaší firmy v referenční listině certifikační společnosti
 • Zveřejnění Vaší firmy v seznamu certifikovaných firem FSC® na webových stránkách: www.czechfsc.cz a www.info.fsc.org

Průběh zavádění Forest Stewardship Council (FSC®):

 • Určení rozsahu certifikace a sestavení FSC skupin výrobků
 • Zajištění dodavatelského řetězce, nákup certifikovaného materiálu
 • Identifikace a uskladnění materiálu
 • Evidence materiálu
 • Konverzní faktor
 • Průběžná evidence FSC materiálu
 • Roční sumář materiálu
 • Prodej FSC matriálu
 • Sestavení směrnice FSC
 • Školení zaměstnanců
 • Archivace
 • Nakládání s neshodnými produkty
 • Použití ochranných známek FSC a loga
 • Označování výrobků FSC

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

Centrum sociálních služeb Praha

Centrum sociálních služeb Praha
sociální služby