Etický kodex poradce společnosti DSCONSULT GROUP (nejen pro normy ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, IEC 27001)Etický kodex poradce

  1. Ctím a respektuji základní hodnoty společnosti DSCONSULT GROUP s.r.o. a usiluji o poskytování precizní služby našim zákazníkům.
  2. Usiluji o trvalé zvyšování své profesionality ve prospěch zákazníka a společnosti DSCONSULT GROUP s.r.o.
  3. Aktivně se podílím na budování dobrého image společnosti DSCONSULT GROUP s.r.o.
  4. Odmítám a bráním se korupčnímu chování a dalším formám jednání poškozujícím dobré jméno společnosti DSCONSULT GROUP s.r.o.
  5. Má loajálnost k zákazníkům a ke společnosti DSCONSULT GROUP s.r.o. je předpokladem dlouhodobé prosperity.
  6. Toleruji odlišné názory a myšlenky a hledám v nich pozitivní prvky.
  7. Nezneužívám firemní majetek a vybavení organizace k soukromým účelům.
  8. Nezneužívám služebních informací ve svůj prospěch či prospěch cizí osoby, organizace.
  9. Respektuji a ctím rovné příležitosti (pohlaví, náboženství, věk, vzdělání) a korektní spolupráci.
  10. Odmítám porušování legislativy, etických zásad a jakékoliv formy diskriminace.

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

RENAULT

RENAULT
vybraní koncesionáři automobilky Renault ČR